Projectmanagement | Leidend ambtenaar | Bouwcoördinatie

Projectmanagement vraagt volgens AAAbouw een drieledige aanpak. Eerst en vooral is er de filosofische aanpak (zie bedrijfsfilosofie AAAbouw), aangevuld met een sterk theoretisch onderbouwde kennis en bedrijfsstructuur, die dan voor uw project leidt tot een praktische en haalbare toepassing voor de realisatie van uw project (=bouwproces).

Wij geloven sterk in een intelligente projectgebonden – “SMART”e – toepassing van het PRINCE II-model. Wij werken dus volgens een procesgeörienteerde benadering, die ook sterk faseerbaar is.

Hoewel wij sterk vast houden aan een procesmatige aanpak van een project, is ieder project toch een project op maat!

Naast deze harde skills bezitten onze projectmanagers ook de nodige zachte skills (creëren van een draagvlak, motiveren, luisterbereidheid, stimuleren en faciliteren, …) om uw project tot een goed einde te brengen.

Zonder volledig te willen zijn kunnen wij u volgende diensten aanbieden:

– Quick Scan, conditiestaatmeting (onderhoudsplanning), accomodatieplanning, …
– (Plan-economische) haalbaarheidsstudie en/of stay/leave-scenario
– Opstellen projectdefinitie & ontwikkeling masterplan
– Opstellen Programma van Eisen (PvE)
– Begeleiden van de bouwheer bij de keuze van en het aanstellen van een ontwerper
– Aansturen macro space planning, macro stacking, gebruiksconcepten, etc.
– Begeleiden tijdens het ontwerp, adviseren op het gebied van materiaalkeuze, bepalen bouwbudget en dergelijke.
– Objectieve adviesfunctie naast ontwerper (functionaliteit, facilitymanagement, …)
– Analyse van bouwplannen, meetstaten en bestekteksten
– Ondersteuning bij aanbesteding en advies bij contractvorming
– Begeleiden en controle bij de uitvoering van het bouwwerk
– Financiële controle in kader van haalbaarheid en PvE
– Periodieke coördinatie op de bouwplaats
– Voorzitten van de werfvergaderingen en verslaggeving
– Assistentie bij de VOP en DOP en een aftoetsing aan het PvE
– Nazorg (opleidingen, evaluaties, facility management, …)
– …

Ieder project, is een project op maat.

“ Overduidelijke waardecreatie van onroerend goed, nu en in de toekomst! “
(voor alle betrokken partijen = klanten, maatschappij, onderneming, middelen & personen)