Vastgoedmanagement

Haal het beste uit uw vastgoed door een integrale en systematische benadering voor effectief en efficiënt vastgoedmanagement.

De weerbarstigheid van het vastgoedmanagement zit niet alleen in de constructie van de elementen, maar ook in het vermogensbeslag, de uitgangspunten voor de exploitatie en de juridische aspecten van de gebruikssituatie.

Om op een economisch verantwoorde manier om te gaan met vastgoed is een strikt producttechnische benadering van beheer en onderhoud van vastgoed onvoldoende. Het management van een gemeente, bedrijf of organisatie moet het vastgoedmanagement vanuit een strategische visie regisseren en vraag en aanbod in de sterk veranderende  omgeving op elkaar afstemmen. Alleen door te kiezen voor een integrale en systematische benadering van vraagstukken op het gebied van vastgoed, is een duurzaam economisch verantwoord beheer mogelijk. Het integrale kwaliteitsdenken is één van de sleutels!

AAAbouw streeft er naar om een sterkt theoretisch kader in de praktijk te integreren. Immers, theorie is weliswaar vaak de beste leidraad voor de praktijk, maar is alleen waardevol wanneer het zich ook makkelijk naar der praktijk laat vertalen.

Alles start natuurlijk met de inventarisatie van uw vastgoed!

Hiervoor maken wij onder andere gebruik van …

QuickScan (brandveiligheid, energieverbruik, bezetting, toegankelijkheid, technieken, …)
Condititiestaatmeting volgens NEN 2767
– …

Ieder project, is een project op maat.

“ Overduidelijke waardecreatie van onroerend goed, nu en in de toekomst! “
(voor alle betrokken partijen = klanten, maatschappij, onderneming, middelen & personen)